top of page

Siste nyhende


Stiftinga fekk i dag vera med å opna den nye rulleparken i Uskedalen.

Gratulera til alle i Uskedalen og elles i kommunen. Uskedal Idrettslag har prosjektert og fullført rulleparken .Godt jobba!

SpareBank 1 Stiftinga er stolt medspelar til rulleparken som er ein del av Uskedalen Aktivitetspark.


Her ligg det mange utførte dugnadstimar. Vi er sikre på at når resultatet no er ein realitet , ja då var det verdt dugnadstimane. Frivillege har gjort ein strålande jobb. Rulleparken ligg i samband med aktivitetshallen og kunstgrasbanen midt i Uskedalen sentrum.


Det er rørande å sjå aktiviteten dette skapar. Det er ingen tvil om at det er eit aktivitetstilbod som samlar barn og unge frå tidleg morgon til seine kveldar.

Dette er ein aktivitet alle kan driva med, berre dei har tilgang til noke som rullar på hjul.

Ta ein tur du og, kanskje dette blir favorittaktiviteten?

Stiftinga gratulerar med vel gjennomført prosjekt.

Her er eit knippa bilete og video frå opninga:


I Matre finn me Torill Lyngnes. Ho er fastmøtande varamedlem i styret i Sparebank 1-stiftinga. Eit verv ho har hatt sidan i fjor haust. Torill har si fartstid frå bensinstasjonen og nærbutikken i Matre.


– Eg har alltid engasjert meg i frivillig arbeid. I starten handla det mykje om barnehage og skule. Seinare har eg stort sett vore aktiv i idretts- og bygdalag. Det er viktig å engasjera seg i lag og organisasjonar, enten bygda er liten eller stor. Ho opplever at det lokale engasjementet er både sosialt og kjekt.

Torill meiner det er viktig at alle frivillige lag og organisasjonar, små og store, skjønar at dei kan søkje midlar i Sparebank 1-stiftinga. Stiftinga er for heile Kvinnherad. Her får dei høve til å utvikle seg og gjennomføre alle typar spennande prosjekt.

Arbeidet i stiftinga har så langt også vore særs givande.


– Det var stort å bli spurt om å få vere aktivt med i styret, etter å ha vore varamedlem ei tid. For kommunen vår er det fantastisk å ha ei stifting med slike økonomiske musklar. Sjølv tykkjer eg det er ekstra kjekt å lese alle søknadane som kjem til oss, og på den måten få innsyn i det enorme mangfaldet som det frivillige arbeidet representerer, seier Torill Lyngnes.


Alle styremedlemmene i Sparebank 1-stiftinga er på sett og vis fødselshjelparar. Der dei med stiftinga sine pengar bidreg til å få realisert store og små prosjekt. Hildegunn Eiane Aarthun er også jordmor i sitt daglege virke.


– Tidlegare arbeidde eg med fødslar, på ulike sjukehus her vest. No er eg i kommunen, og då handlar det om å følgje opp gravide og par som skal bli foreldre. Eg er heldig som har ein slik meiningsfull jobb, smiler 50-åringen.


– Eg tenkjer at Sparebank 1-stiftinga har ein heilt unik posisjon i kommunen vår, når det kjem til å stimulere til frivillig arbeid. Noko som er med på å gje barn, eldre og unge eit betre liv. Det er viktig at dei store klubbane får støtte til sine prosjekt, men eg er også svært glad for at gåveutdelingane sikrar og styrkjer mangfaldet, seier ei som er mor til tre tenåringsgutar. Som alle har vore innom fotballgruppa i Trio.


Sjølv brukar Hildegunn litt av fritida si på barne- og ungdomsarbeid i kyrkja på Valen. Til liks med mange andre i kommunen, er også ho glad i den kvinnherske naturen.

«Eg er medlem i Kvinnherad Turlag og set stor pris på arbeidet Turistforeninga og Interesselaget Vardhaugselet gjer i kommunen vår. Tur og friluftsliv gir god folkehelse i alle aldersgrupper. No håpar eg

at hytta som brann ned i Olderbotn i fjor haust, kan byggast oppatt innan det store jubileet til neste år. Då er det hundre år sidan Valen sjukehus sette opp si eiga dagsturhytte, forklarar styremedlem Hildegunn Eiane Aarthun.


Send oss gjerne bilete frå dykkar prosjekt!

bottom of page