Siste nyhende

Her visar vi eit lite utvalg av prosjekt vi har tildelt midlar. Totalt er det tildelt kr.126 000 000,- til 1184 prosjekt. Det er overskuddet frå SpareBank 1 SR bank som gir grunnlaget for utdelingane.

Oppdatert: 8. feb.

SpareBank 1-stiftinga Kvinnherad eig aksjar i SpareBank 1 SR-Bank ASA.

Det er aksjeutbyte frå SpareBank 1 SR-Bank som gir grunnlaget for gåveutdelingane.


Søknader som kjem inn etter fristen vil ikkje bli behandla, så det er lurt å vera ute i god tid.


Det er kun muleg å søkja om gåve gjennom vårt elektroniske søknadsskjema som du finn på heimasida til Stiftinga: https://www.kvinnheradstiftinga.no/soknadsskjema Søknader som kjem i posten eller på e-post blir ikkje behandla.


Stiftinga har aukande søknadsmasse for kvar søknadsrunde. Hausten 2021 mottok vi 132 søknader! Bruk god tid på søknaden og les veiledninga nøye. Det ligg link til mal på søknadsskjema i teksten under, den inneholder god informasjon til kvart punkt i skjemaet som skal fyllast ut.


Anbefalar at du brukar god tid på søknadsteksten og legg ved relevant dokumentasjon. Dokumentasjon på kostnader er spesielt viktig. Det kan være f.eks tilbud fra leverandører eller innhenting av prisar frå nettstad. Dersom du har bilder som viser hva prosjektet går ut på kan det også være positivt. Sist, men ikkje minst, sett en realistisk sluttdato på prosjektet. Det kjem ikkje svar på søknaden før tidleg i mai, ta høgde for det når dato for start/slutt på prosjektet blir ført i søknaden. Erfaringsmessig er det mange som undervurderer kor lang tid et prosjekt kan ta, og må i ettertid søkja om ny sluttdato.


 

Har du spørsmål til søknadsskjemaet eller trenger råd om kva søknaden bør inneholda?

Då anbefaler vi at du fyrst ser over malen til søknadsskjemaet, som ligger her:


Søknadsportalen stengjer tirsdag 8. mars kl.23.59


mal søknadsskjema fil februar 2022 nettsida
.pdf
Download PDF • 105KBEr du i tvil om du kan søkja?

Sjå retningslinjer for gåvetildeling:

https://www.kvinnheradstiftinga.no/retningsline-gave


For spørsmål utover dette, ta kontakt på telefon eller e-post.


Telefon: 53 47 70 40 / 924 44 714

E-post: bente@sb1sk.no


Dagleg leiar

- Bente Lie Nilsen.
Oppdatert: 2. sep.


Vi i stiftinga er klar!

Søknadsportalen opnar

tirsdag 6. september .


Har din organisasjon eit prosjekt som treng midlar til gjennomføring? Bruk god tid på søknaden og start tidleg med planlegging.

Legg ein god plan, lag eit budsjett og hent inn prisar på prosjektet.

Send ein beskrivelse av prosjektet og send inn søknad f.o.m 06. september t.o.m 04.oktober.


2022 er Frivilleghetens år.

Søknadsportal stenger tirsdag 4. oktober.

Send oss gjerne bilete frå dykkar prosjekt!