top of page

Siste nyhende


Kommunen vår er full av folk som yt frivillig innsats. Kveldar som helger. Alt for å gjera Kvinnherad til ein endå betre stad å bu. To gonger i året deler Sparebank1-Stiftinga Kvinnherad ut rause bidrag til lag og organisasjonar. Som takk for innsatsen, og til inspirasjon i arbeidet med nye prosjekt.


– Vi er heldige som får vera tett på både søknadar og blide gåvemottakarar smiler styremedlemmer og dagleg leiar i stiftinga. Samstundes veit dei at det er fleire som trur at dei ikkje kan få tildelt gåver, og let vere å søkje.

– Vi deler gjerne med endå fleire, forsikrar gjengen på biletet.


Dei neste dagane kan du bli litt betre kjent med Gunnar, Torill, Bente, Hildegunn, Jan Magnus og Magnhild.


Rosendal har 4 lag , Trio har 3 lag og Halsnøy har 1 lag med i NC dette året.

Norway cup er årets høgdepunkt for fotballentusiastar. Isaman med foreldre og sysken dreiar det seg om mange hundre som har tatt turen til Oslo og Ekebergsletta.

Her er ein liten statusrapport frå Trio fotball der gutar 16 er i full vigør kvar dag.

SpareBank 1 Stiftinga er stolt medspelar til all aktivitet i Kvinnherad, deriblant fotballaktivitet som svært mange er engasjert i og rundt.

Det er mange fotballbanar, fotballmål, fotballar, lys og lyd på banar som har blitt realisert gjennom gåver frå stiftinga. Vi heiar på alle frivillege, vi heiar på alle som deltar i Norway Cup og ynskjer lukka til vidare i cupen.


Henrik Hillestad og Tobias Bjelland er klar for kamp og heiarop

TRIO G16 er klar for kamp

Lars Eirik og Line Holmedal er lika blid under paraplyen:)

Holmedal, TRIO G 16 i angrep

Solid målvakt Håkon Sundsteigen G16 Trio

Markus Totland , G 16

Olida Skarveland og Elena Ingvaldsen er heiagjeng for G 16, gutar

Iver Solheim og David Holmedal strålar fotballglede

Hermansen, Holmedal og Saghaug kan kunsten som skal til for heiagjegen

Full konsentrasjon mot aktiviteten på banen

Tore Olderkjær unnar seg litt påfyll av skulebolle mellom slaga på banen.


Øyvind og Kaja Heen Ottesen frå Bergen Nord, men ekte Trio fans. Øyvind er oppvaksen på Valen.

Trenar Kjell Åge Totland er klar for kamp.

SpareBank 1 Stiftinga Kvinnherad hadde generalforsamling 1. juni 2023

Der var det valg på ny leiar og nestleiar i Stiftinga. Torgny Nundal og Bjørn Terje Eikeland avslutta desse verva etter årets generalforsamling.


Ny leiar er Yngvar Skarveland

Yngvar er 48 år og busett på Sandvoll med sambuar og 3 barn. Han er aktiv i frivilleg arbeid hos IL Ternen og andre lag i nærmiljøet.

Yngvar har arbeidsplassen sin hos Kvinnherad Kommune som avdelingsleiar personal og økonomi.

Med barn er han sjølvsagt med som heiagjeng når jentene spelar fotball.


Ny nestleiar er Jannicke Næs Sundal Jannicke er 35 år, er busett i Mauranger isaman med mann og 3 barn.

Ho arbeidar som barnehagelærar i Rosendal FUS Barnehage . For tida tar ho i tillegg utdanning.

Jannicke er aktiv i Ænes og Mauranger bygdalag og har vore aktiv i Rosendal Rideklubb.

Heiagjengen til Rosendal Turnlag si fotballgruppe har Jannicke som fast medlem.


Vi ynskjer dei lukka til med nye verv i SpareBank 1 Stiftinga Kvinnherad


Her finn du alle som er i styrande organ i Stiftinga.

Generalforsamlinga, styret, valkomiteen og dagleg leiar.

https://www.kvinnheradstiftinga.no/styrande-organ
Send oss gjerne bilete frå dykkar prosjekt!

bottom of page