Kontakt

Administrasjon

Daniel Morso

Dagleg leiar

E-post: daniel@sb1sk.no

Telefon: 53 47 70 40

Besøksadresse: Stabburshaugen 5,

5460 Husnes

Eg vil normalt vera til stades på kontoret i perioden mandag-tirsdag-onsdag frå 08:00-15:00.

 

Det er difor viktig at de så langt det let seg gjera kontaktar oss på førehand dersom de ønskjer å vitja meg eller ha møte med stiftinga.

Styret

Svein Arne Eidsvik

Styreleiar

E-post: svein@eidsvik.no

mobil: 901 60 858

Synnøve Solbakken

Nestleiar

E-post: Synnøve.solbakken@knett.no

mobil: 930 12 591

Gunnar Våge

Styremedlem

E-post: gunnar.vaage@knett.no

mobil: 971 13 078

Magnhild Haugland

Styremedlem

E-post: magnhildhaugland@gmail.com

mobil: 915 92 757

Jan Magnus Aasen

Fastmøtande varamedlem

E-post: jmaasen@online.no

mobil: 950 53 061

SpareBank 1-stiftinga Kvinnherad

E-post: post@sb1sk.no / daniel@sb1sk.no

Telefon: 53 47 70 40

Adresse: Stabburshaugen 5, 5460 Husnes

Orgnr. : 996 124 789