Kontakt

Administrasjon

Daniel Morso

Dagleg leiar

E-post: daniel@sb1sk.no

Telefon: 53 47 70 40

Besøksadresse: Stabburshaugen 5,

5460 Husnes

Eg vil normalt vera til stades på kontoret i perioden mandag-tirsdag-onsdag frå 08:00-15:00.

 

Det er difor viktig at de så langt det let seg gjera kontaktar oss på førehand dersom de ønskjer å vitja meg eller ha møte med stiftinga.

Bente Lie Nilsen

E-post: bente@sb1sk.no

Bente er tilsett som ny dagleg leiar frå 1. desember 2021.

Styret

Svein Arne-5.jpg

Svein Arne Eidsvik

Styreleiar

E-post: svein@eidsvik.no

mobil: 901 60 858

Jan Magnus-2.jpg

Jan Magnus Aasen

Nestleiar

E-post: jmaasen@online.no

mobil: 950 53 061

Gunnar-1.jpg

Gunnar Våge

Styremedlem

E-post: gunnar.vaage@knett.no

mobil: 971 13 078

Magnhild 1 color.jpg

Magnhild Haugland

Styremedlem

E-post: magnhildhaugland@gmail.com

mobil: 915 92 757

Hildegunn Eiane Aarthun

Fastmøtande varamedlem

E-post: hildegunn.eiane.aarthun@kvinnherad.kommune.no

mobil: 916 34 021