Siste nyhende

Laget rekrutterar 15 nye musikantar kvart år, det ligg det mykje arbeid bak.

SpareBank 1 Stiftinga Kvinnherad ynskjer dei lukka til.


Ein ivrig og fornøyd gjeng med musikantar.
Ei oppsummering frå Langeland Skulekorps:

Korpset rekrutterer om lag 15 aspirantar kvart året. Instrumentparken er gammal, og instrumenta me kan tilby nye aspirantar er gamle og ikkje lenger gode. Me kjøpte to trombonar i plast for eit par år sidan og har gode erfaringar med det. Prosjektet me vil gjennomføra er å gjennomføra eit oppstartseminar for nye aspirantar og la desse få byrja å spela på nye kornettar av plast. Ved å få spela på plastkornettar i staden for gamle tradisjonelle kornettar vil aspirantane få ei betre musikalsk oppleving. Det vert leigt inn eigen ekstern instruktør til dette seminaret. Prosjektet vert arrangert i tillegg til den tradisjonelle korpsdrifta. Det er eit eige prosjekt og ikkje ein del av ordinær drift.


Rett før ferien slår til for fullt, hadde vi eit lite kaffebesøk på Rosendalstunet. Her vart vi godt motteke, og fekk ein kjekk prat med tilsette og dei som står bak arrangementet Syng med oss. Eit arrangement som vart starta for over 20 år sidan, og som lever i beste velgåande den dag i dag. Ja, ikkje berre levande, men har og utvikla seg til å innehalda både åresal og underhaldning. Dette til glede for opptil 100 personar annakvar tysdag. Det er imponerande dugnadsarbeid, det!

Ja, tenk det du. Dugnadsarbeid annakvar tysdag, der dei speler opp til allsong av beste sort. Og det fine er jo at sjølv sterkt demente, mest utan kortidshukommelse, ofte kan teksten på melodiar som dei har vakse opp med. Musikk er viktig og kan til tider virke som beste medisin, på alt frå ungdommeleg kjærleiksorg til hjernetrim for eldre.

Så tilbake til vårt mål med besøket. Når ein fyller eit lokale med nærare 100 eldre ungdommar, så bør ein ha eit skikkeleg lydanlegg. Så kva betre start på sommareferien kunne vi få, enn å gje ei gåve til det formålet?


Aud kan gle seg over å få på plass nytt lydanlegg på Rosendalstunet.


Når ein har ein god gjeng ressurspersonar til å ta seg av slike arrangement, så er det utruleg morosamt å høyre kva andre idear som dukkar opp. For utan å gje forhåpningar til dykk som les dette, så kan det fort hende at dei også byr opp til dans.


Ein god drøs rundt bordet. Frå venstre Edgar Bakke, Gunnar Våge, Leif Kongestøl, Aud Skåla Amundsen og Esther Falk

Og til alle som lurer på kva overskotet av åresalet skal gå til etter at anlegget er på plass. Det er ingen fare for at det ikkje er nye prosjekt på gong! Aud har planen klar, og det er vel ingen tvil om at også det vil vera med på å gjera Rosendalstunet til ein betre stad å vera.

Tusen takk for ein kjekke drøs og ikkje minst lukke til vidare.

Skal banen brukast på kveldstid må det vera lys, godt lys. SpareBank 1 Stiftinga er stolt over at vi kan bidra til stor aktivitet blant barn og unge på Kvednabekkjen i Kvinnherad både på dagtid og gjennom mørke kveldar.


Eskil Moen, leiar i fotballgruppa Trio, oppsummerer bruken på banen slik:


Det blir gjennomført ca 35 treningar i veka på Kvednabekkjen fordelt på Trio sine 22 lag. Banen er for dei fleste treningar delt i 2 eller 4 på grunn av kapasiteten på banen.


Treningstider er frå 16:30 til 21:00 mandag til fredag.

Ein rask gjennomgang av alle laga i medlemsregisteret visar at vi har 311 aktive spelarar på laga. 37 av er på A-lag eller juniorlag, ca 120 i ungdomsavdelinga (13-16) og ca 154 i barne-avdelingen.


Så langt i år har Trio sine lag spelt 59 heimakamper, der 38 har vore spelt på Kvednabekkjen. Fyrste heimakamp blei spelt 19.4. Det gir et snitt på 6,5 heimakampar pr veke, 4,22 på Kvednabekkjen. (Husnes Stadion har hatt 6 kampar og 15 har blitt spelt i Valeparken.)

Terminlistene for resten av året er ikke klar for alle laga, men det er rimelig å anta at omfanget blir omtrent likt. Det betyr at Trio sine lag vil spela ca 120 heimakamper i løpet av sesongen, 70-80 av dei vil gå på Kvednabekkjen.


Mange av laga kjører treningar hele vinteren . Sjølv om kampsesongen for ordinært seriespel normalt sett avsluttast i oktober blir banen brukt til trening 12 månader i året med litt færre lag midtvinters.


Nytt lys kjem svært mange tilgode og Trio er rusta til haust og vintermørke.


Kenneth Ingvaldsen, styreleiar Jan Magnus Aasen, styremedlem Hildegunn Eiane Aarthun, Eskil Moen og Knut Prestnes. Trio var svært takksam for gåva som kjem mange barn og unge tilgode.

Leiar i fotballgruppa informerer om aktiviteten i laget.

Send oss gjerne bilete frå dykkar prosjekt!