top of page

Siste nyhende


Gåvetildelig våren 2024 er rett rundt neste sving. Stiftinga er klar, er din organisasjon klar?

All informasjon om søknadsskjema og våre retningsliner for gåvetildeling finn du på nettstaden vår: https://www.kvinnheradstiftinga.no/ søknadsskjema finn du her: https://www.kvinnheradstiftinga.no/soknadsskjema


Vi ser fram til nye prosjekt skal bli realisert. Har du spørsmål, ta kontakt. Send ein E-post bente@sb1sk.no eller telefon 924 44 714


Vi i stiftinga er klare, og søknadsportalen er open! Det har allereie kome inn over 50 søknader i 2024.


Søknader opptil kr 30 000 blir vurderte etterkvart som dei blir mottekne. Søknader over kr 30 000 blir vurderte til dei ordinære gåvetildelingane vår og haust.

Søknadsportalen vil bli stengd 5. mars og opnar igjen 23. april.


Har di organisasjon eit prosjekt som treng midlar til gjennomføring? Bruk god tid på søknaden og start tidleg med planlegging.

Legg ein god plan, lag eit budsjett og hent inn prisar på prosjektet.

Send ei beskriving og send inn søknad innan 5. mars.

Har de spørsmål, ta kontakt, og vi hjelper så langt vi kan.

og her er link https://www.kvinnheradstiftinga.no/retningsline-gave til retningslinene våre for gåvetildeling . Lukka til.


I denne omgangen er det 11 heldige som har fått gåver frå StiftingaStiftinga har no vurdert søknader (opptil kr 30 000) som var motteke pr. 03.01.2024 Dette er fyrste gang vi tildeler gåver utanom dei ordinære søknadsrundane vår og haust. Vi vurderte i denne omgang 23 søknader og tildelte 11 gåver. Her er liste på dei som har fått tildelt gåver. Stiftinga gratulerar.
Vi oppmodar andre organisasjonar som har behov for midlar til prosjekta deira om å nytta seg av moglegheita til å søkja om gåve opptil kr 30 000Send oss gjerne bilete frå dykkar prosjekt!

bottom of page