top of page

Siste nyhende

Søknadsportalen er open. Siste frist for søknad er 3 oktober.


Det er kun mogeleg å søkja via dette søknadsskjemaet .

Her er link: https://www.kvinnheradstiftinga.no/soknadsskjema


Styret og dagleg leiar i SpareBank 1 Stiftinga vil nok ein gang understreka forventningane til gåveutdelinga vi snart skal starta med . SØKNADSRUNDE nr. 2-2023 opnar 5. september og det er god grunn til å starta planlegging om din organisasjon har eit prosjekt dei ynskjer søkja midlar til. Her er ei enkel rettleiing, er det spørsmål er vi her for deg. Ta kontakt.

Rettleiing søknad hausten 2023
.pdf
Download PDF • 602KBDet er overskuddet frå SpareBank 1 Sr-Bank som gir grunnlaget for summen på kvar gåvetildeling.

Forventningar vi hadde til søknadsrunden våren 2023 er lika aktuelle ved haustrunden:

Styremedlem Hildegunn E. Aarthun Glede, givarglede. Det gir masse energi og engasjement til alle frivillege etter ein lang periode med nedstenging.Nestleiar Magnhild Haugland Gi kvalitet til kvardagen. Oppleva kva organisasjonar får til for seg sjølv og andre.

Auka trivsel for enkeltpersonar og grupper på kryss og tvers av nedslagsfeltet vårt.Styremedlem (fast vara ) Torill Lyngnes Ærefullt oppdrag der vi får påvirka til at gode prosjekt blir starta og fullført. Gåva frå Stiftinga er avgjerande for at gjennomføring er mogeleg.

Oppleva mangfaldet i Kvinnherad kommune, Stord og OddaStyreleiar Jan Magnus Aasen Gleda over å bidra til mangfaldet. Sjå viktigheita og oppleva gleda til gåvemottakar om summen er kr. 5 000 eller kr 500 000. For kvar og ein er det lika betydningsfullt.Styremedlem Gunnar Våge Gir stor glede å vera med på å dryssa små og store beløp utover kommunen vår. Dette resulterar i at vi får ein betre kommune å bu, arbeida og leva i.

Dette gjeld og Stord og Odda med dei bidraga som Stiftinga bidreg med i dei områda.Dagleg leiar Bente Lie Nilsen

Gleda er stor når vi snart opnar søknadsrunde nr 2 i 2023.

SpareBank 1 Stiftinga er med og skapar ein stor forskjell for frivilleg arbeid.

Vi går audmjuke inn i tida med vurdering av søknadar og ser fram til ardeidet.

Vi er stolte av:


Vi skal løfte frivillig engasjement og innsats

Bente Lie Nilsen har gjort unna fire gåveutdelingar som dagleg leiar for Sparebank 1-stiftinga. 64-åringen frå Herøysundet har eit langt liv med kjøpmannsskap bak seg, og er definitivt van med å halda orden på både vareflyt, budsjett og nærkontakt med kundar, frå dei mange åra i Spar-butikken i Uskedalen.


I samband med den siste samlinga i mai kunne ho koste på seg å tinge eit par ekstra kaker til gjestene, for å markere at stiftinga sidan oppstart har passert 150 millionar kroner i gåver til lokale lag, organisasjonar og prosjekt. Først og fremst i Kvinnherad. Men også pengar som har kome kommunane Stord og Ullensvang til gode.


– Eg har nok verdas beste jobb. Og eg trur eg snakkar for alle, når eg seier at me er ekstremt heldige som har stiftinga som bidrar til at frivillige lag og organisasjonar får realisert både små og store prosjekt, smiler Bente.


Men til liks med styreleiar er ho oppteken av å fortelje at stiftinga er til for absolutt alle laga og organisasjonane i både Kvinnherad og nabokommunane.

– Det er ikkje slik at nokon ikkje kan søkje. Og det er heller ikkje slik at nokon søknadar er for dårlege til å konkurrere om pengar. Manglar skriva informasjon som me ønskjer skal vere med, ja då tek eg berre kontakt og ber om litt fleire opplysningar, forsikrar dagleg leiar.


Sjølv er ho ekstra svak for korpsmusikk.

– Om eg leitar godt i arkivet mitt, dukkar det gjerne opp nokre bilete av meg, ein kornett og ei altfor stor uniform. Saman med dei andre i Herøysund musikklag. Eg var veldig ung då eg starta, men om det tok litt tid å veksa inn i korpsmunduren, er det framleis tider eg minnest med stor glede, smiler ei som også har involvert seg ein del i det lokale idrettslaget.

– Eg har vel gjort det same som mange andre gjer i sine bygder. Engasjert meg i lag og organisasjonar, til beste for det store fellesskapet og familien.

No er eg så heldig å ha ein jobb der eg kan vere med å leggje til rette for at det rike lags- og organisasjonslivet i Kvinnherad kan ha gode kår også i tida som kjem.


Send oss gjerne bilete frå dykkar prosjekt!

bottom of page