top of page

Siste nyhende

Stiftinga tar ikkje ferie heilt endå

4. juli samla styret i stiftinga seg og hadde siste tildelingsmøte før ferien.

Det vart lese søknader, vurdert søknader og vedteke fylgjande tildelingar:

Uskedal helselag

Uskedalen

Psykisk helse i eit prestasjons-samfunn

30 000

Norske Reserveoffiserers Forb.

Stord

Digital modell av Bjelland Fort

20 000

Interesselaget Postvegen

Valen

Mur langs Postvegen og plen / tomt

30 000

Ølve bygdelag

Ølve

Høgtalaranlegg

28 000

Omvik stampe- og kvednalag

Seimsfoss

Straumaggregat  Omvik stampe- og kvednalag

15 000


Fem tildelingar på totalt kr 123 000 Pr dags dato i 2024 har stiftinga tildelt 63 gåver på sum inntil kr 30 000, totalt kr 1 612 700.

Det er eit breidt spekter av aktivitetar for store og små. Her bidrar frivillege til opplevingar, arrangement og historie blir tatt vare på. Det bidrar til at Kvinnherad blir ein betre og meir aktiv kommune å leva i.

Vi ser fram til ein haust fylt med engasjement og samfunnsnyttige prosjekt!
Stiftinga deler høgdepunkta frå Løveleikane:

Her er lenkje til Trio sine sider der det er mange stemningsfulle bilete fulle av aktivitet. https://il-trio.no/nyheter/loveleikene-arets-hogdepunkt/


Som alltid vart Løveleikene ein festdag utan like, då 87 påmeldte deltakarar med utviklingshemming var samla til friidrettsstemne på Husnes stadion laurdag. Eit velsmurd arrangement gjekk 100 % på skinner og kun blide og begeistra menneskjer var å sjå. Både deltakarar, funksjonærar og andre tilstadeverande.

Det vart “konkurrert” i øvingane kule, liten ball, lengde, 40 meter, 60 meter, i tillegg til ein stasjon med boccia. Ein godt organisert rotasjonsplan gjorde at alle som ville fekk prøvd alle øvingar. Trass i oppfarande vergudar elles i helga, vart vi som vanleg beæra med kjempeflott ver – vindstilt, gløtt av sol og berre ei regnbyge på tampen. Og i kiosken var det gratis pølser og kaffi å få, kva meir kan ein ønskje seg?

Tusen takk til alle involverte og bidragsytarar, frå deltakarar, funksjonærar, til sekretariat, maskotar, kioskpersonale. Samt til Ordin og Husnes Storsenter for lån av maskotdrakter og Trond Martin Bjelland for lån av minibuss til transport. Og til Lions og vår viktige økonomiske bidragsytar Sparebank1-stiftinga Kvinnherad. Utan alle dåke hadde vi ikkje fått det til.Vi kan allereie her og no love at det blir Løveleiker i 2025 også :)
Send oss gjerne bilete frå dykkar prosjekt!

bottom of page