top of page

Siste nyhende

Styret og dagleg leiar i SpareBank 1 Stiftinga vil nok ein gang understreka forventningane til gåveutdelinga vi snart skal starta med . SØKNADSRUNDE nr 1 2023 opnar 07. februar og det er god grunn til å starta planlegging om din organisasjon har eit prosjekt dei ynskjer søkja midlar til. Her er ei enkel rettleiing, er det spørsmål er vi her for deg. Ta kontakt.

Rettleiing søknad våren 2023
.pdf
Download PDF • 604KB


Det er overskuddet frå SpareBank 1 Sr-Bank som gir grunnlaget for summen på kvar gåvetildeling.

Forventningar:

Styremedlem Hildegunn E. Aarthun Glede, givarglede. Det gir masse energi og engasjement til alle frivillege etter ein lang periode med nedstenging.Nestleiar Magnhild Haugland Gi kvalitet til kvardagen. Oppleva kva organisasjonar får til for seg sjølv og andre.

Auka trivsel for enkeltpersonar og grupper på kryss og tvers av vårt nedslagsfelt.Styremedlem (fast vara ) Torill Lyngnes Ærefullt oppdrag der vi får påvirka til at gode prosjekt blir starta og fullført. Gåva frå Stiftinga er avgjerande for at gjennomføring er mogeleg.

Oppleva mangfaldet i Kvinnherad kommune, Stord og OddaStyreleiar Jan Magnus Aasen Gleda over å bidra til mangfaldet. Sjå viktigheten og oppleva gleda til gåvemottakar om summen er kr. 5 000 eller kr 500 000. For kvar og ein er det lika betydningsfullt.Styremedlem Gunnar Våge Gir stor glede å vera med på å dryssa små og store beløp utover kommunen vår. Dette resulterar i at vi får ein betre kommune å bu, arbeida og leva i.

Dette gjeld og Stord og Odda med dei bidraga som Stiftinga bidrar med i dei områda.Dagleg leiar Bente Lie Nilsen

Gleda er stor når vi snart opnar søknadsrunde nr 1 i 2023.

SpareBank 1 Stiftinga er med og skapar ein stor forskjell for frivilleg arbeid.

Vi går audmjuke inn i tida med vurdering av søknadar og ser fram til ardeidet.

Vi er stolte av at:


Vi skal løfte frivillig engasjement og innsats
Her visar vi eit knippe bilder frå festen vi arrangerte mandag 14.11 i forbindelse med gåvetildeling. Det er ikkje tvil om at stemninga var god.

Det er eit stort og breitt tilbod av aktiviteter i kommunen vår. SpareBank 1 Stiftinga er stolt støttespeler for dei frivillige.

Alle gåvemottakarane med bilder vil vi legga ut på FB iløpet av denne veka.

Bildene kan alle fritt bruka på sine sider.

Vi takkar kvar og ein for bidrag til at festen blei vellukka.Fin underholdning frå Kjell Skarsford og Ellen Marie Vigrestad. Tusen takk til dei.

Styreleiar Jan Magnus Aasen ynskjer velkommen

Mathias Zimmermann informerte engasjert om Newtonrommet og deira aktiviteter.

Ventar spent på gåva

God stemning rundt borda

Hildegunn og Torill ynskjer velkommen med eit glas champagne

God drøs.

Kun blide ansikt i Festsalen denne kvelden

Skateklubben blir ynskt velkommen

Gunnar ynskjer Rosendal Turnlag velkommen.

Bare smil og latter på scenen.


Kjekt å treffa andre frivillige rundt bordet.


Ikkje tvil om at desse to kosar seg

Kanskje dei har tatt eit fotoblinkskudd?

Engasjerte gjester
Gurine har engasjert heile Kvinnherad. Eit smykke som alle er stolte av .

Jubel både frå salen og scenen

Styret og dagleg leiar i SpareBank 1 Stiftinga Kvinnherad takkar for ein flott kveld og vi ser fram til neste gåveutdeling våren 2023.

Sparebank 1 stiftinga Kvinnherad har dei siste 11 åra støtta fleire gode prosjekt i Kvinnherad, på Stord og i Odda. No er søknadsportalen open for haustens søknadsrunde. Vi skal i haust dela ut inntil kr. 10 000 000 Stiftinga er klar til å hjelpa organisasjonar som treng rettleiing ved søknad om midlar. Ta kontakt om det er spørsmål T: 924 44 714 E-post: Bente@sb1sk.no

Send oss gjerne bilete frå dykkar prosjekt!

bottom of page