top of page

Siste nyhende

Det er terapi med ein tur i postvegen.

Her kan du gå, jogga, stå på ski, sykla, trilla barnevogn og rullestol. Kva hadde postvegen vore uten Interesselaget Postvegen, Ølfernes - Herøysund? Dei har hundrevis, ja kanskje tusenvis av dugnadstimar. Stiftinga er stolt over resultatet og at vi har bidratt til denne fine turvegen som passar for alle.

Vi stilte spørsmål til Ove Tvedt i interesselaget om kva Stiftinga har betydd for Postvegen og vi fekk dette svaret:

Det er i alle høve slik at utan  Sparebankstiftinga ville Postvegen på langt nær sett ut som den gjer i dag. Det vil sei at den hadde vore litt stussleg. 

Ved godt samarbeid blir det godt resultat.

11 heldige har fått gåver frå Stiftinga


Stiftinga har no vurdert søknader (opptil kr 30 000) som var motteke pr. 06.02.2024 Her er liste på dei som får gåve i denne omgangen:

Vi oppmodar andre organisasjonar som har behov for midlar til prosjekt om å nytta seg av moglegheita til å søkja om gåve opptil kr 30 000Behandlingstida er ca 6 veker


Gåvetildelig våren 2024 er rett rundt neste sving. Stiftinga er klar, er din organisasjon klar?

All informasjon om søknadsskjema og våre retningsliner for gåvetildeling finn du på nettstaden vår: https://www.kvinnheradstiftinga.no/ søknadsskjema finn du her: https://www.kvinnheradstiftinga.no/soknadsskjema


Vi ser fram til nye prosjekt skal bli realisert. Har du spørsmål, ta kontakt. Send ein E-post bente@sb1sk.no eller telefon 924 44 714Send oss gjerne bilete frå dykkar prosjekt!

bottom of page