top of page

Siste nyhende
Vi i stiftinga er klare, og søknadsportalen er open! Det har allereie kome inn over 50 søknader i 2024.


Søknader opptil kr 30 000 blir vurderte etterkvart som dei blir mottekne. Søknader over kr 30 000 blir vurderte til dei ordinære gåvetildelingane vår og haust.

Søknadsportalen vil bli stengd 5. mars og opnar igjen 23. april.


Har di organisasjon eit prosjekt som treng midlar til gjennomføring? Bruk god tid på søknaden og start tidleg med planlegging.

Legg ein god plan, lag eit budsjett og hent inn prisar på prosjektet.

Send ei beskriving og send inn søknad innan 5. mars.

Har de spørsmål, ta kontakt, og vi hjelper så langt vi kan.

og her er link https://www.kvinnheradstiftinga.no/retningsline-gave til retningslinene våre for gåvetildeling . Lukka til.


I denne omgangen er det 11 heldige som har fått gåver frå StiftingaStiftinga har no vurdert søknader (opptil kr 30 000) som var motteke pr. 03.01.2024 Dette er fyrste gang vi tildeler gåver utanom dei ordinære søknadsrundane vår og haust. Vi vurderte i denne omgang 23 søknader og tildelte 11 gåver. Her er liste på dei som har fått tildelt gåver. Stiftinga gratulerar.
Vi oppmodar andre organisasjonar som har behov for midlar til prosjekta deira om å nytta seg av moglegheita til å søkja om gåve opptil kr 30 000Hipp hurra, no er vi igang.

Har organisasjonen din behov for ei gåve for realisering av eit prosjekt kan dei no søkja SpareBank 1 Stiftinga Kvinnherad om gåve.

Søknader under kr 30 000 vil bli vurdert fortløpande med ei svartid på ca 6 veker.

Alle andre søknader blir vurderte til dei tradisjonelle utdelingane vår/haust , men kan allereie no søkja.

Retningliner for kven som kan søkja ligg på nettstaden vår.

Her finn de søknadsskjemaSend oss gjerne bilete frå dykkar prosjekt!

bottom of page