Styrande organ

Overskrift 1

sjå medlemma

Generalforsamlinga er det høgaste organet og har som hovudoppgåve å velja styremedlemmer, føra tilsyn med stiftinga si verksemd og etter framlegg frå styret vedta den økonomiske ramma for gåveutdelingar.

Generalforsamlinga skal ha 18 medlemer og 9 varamedlemer.

Generalforsamlinga si samansetjing skal spegla kundestrukturen i Kvinnherad Sparebank som oppretta stiftinga, andre interessegrupper og samfunnsmessige interesser knytt til sparebankstiftinga si verksemd.

sjå medlemma

Valkomitéen førebur og står for vala av innskytarrepresentantar til generalforsamlinga i eit eige valmøte, og førebur og står for alle vala i den ordinær generalforsamlinga (Generalforsamlingsleiar, styre, styreleiar, valkomité).

Overskrift 1

sjå medlemma

Styret har det mynde og ansvar som føl av den til ei kvar tid gjeldande lovgjevinga og vedtektene til stiftinga. Styret skal m.a. forvalta stiftinga sine midlar, syta for utdeling av gåver innan dei økonomiske rammene som generalforsamlinga har vedteke og følgja opp dagleg leiar. Styret har eigen styreinstruks.

sjå dagleg leiar

Administrasjonen ved dagleg leiar har ansvaret for den daglege drifta av stiftinga.

 

Generalforsamling

Torgny Nundal

Husnes

Kundeval år 2020

Leiar

Oddvar Eikenes

Husnes

Kundeval år 2017

Medlem

Steinar Haugan

Valen

Kundeval år 2018

Medlem

Anne Kristin Håvik

Sunde

Kundeval år 2017

Medlem

Kjell Yri

Uskedalen

Kundeval år 2020

Medlem

Sølvi Ulvenes

Ølve

Kommuneval år 2019

Medlem

Grete Lise Sjo

Valen

Kundeval år 2020

Varamedlem

Julie Kambe

Valen

Kundeval år 2020

Varamedlem

Klara Bakke

Uskedalen

Kundeval år 2020

Varamedlem

Bjørn Terje Eikeland

Nestleiar

Sandvoll

Kundeval år 2019

Inger Lise Bondhus

Medlem

Sundal

Kundeval år 2017

Asbjørn Soltveit

Medlem

Rosendal

Kundeval år 2018

Anne Elisabeth Enes

Medlem

Ænes

Kundeval år 2018

Kristian Hus

Medlem

Husnes

Kundeval år 2020

Hans Petter Jacobsen

Medlem

Mauranger

Kommuneval år 2019

Jørn Hjelmeland

Varamedlem

Seimsfoss

Kundeval år 2020

Oddmund Røssland

Varamedlem

Husnes

Kundeval år 2020

Stig Eide Rusten

Varamedlem

Valen

Kommuneval år 2019

Medlem

Ingvald Nedrevåg

Seimsfoss

Kundeval år 2017

Medlem

Gunnhild N. Hillestad

Herøysundet

Kundeval år 2019

Medlem

Terje Eikemo

Utåker

Kundeval år 2020

Medlem

Lars Arne Revne

Ølve

Kundeval år 2019

Medlem

Arne Langeland

Husnes

Kundeval år 2018

Medlem

Wivian Markhus

Sunde

Kommuneval år 2019

Varamedlem

Lilli Britt Urheim

Ølve

kundeval år 2020

Varamedlem

Lise C. Sætrevik

Rosendal

Kundeval år 2020

Varamedlem

Gaute Lund

Dimmelsvik

Kommuneval år 2019

Valkomitéen

 

Kjell Yri

Uskedalen

Valår 2019

Leiar

Terje Eikemo

Utåker

Valår 2020

Medlem

Asbjørn Soltveit

Rosendal

Valår 2020

Nestleiar

Lars Arne Revne

Ølve

Valår 2020

Medlem

Anne Elisabeth Enes

Ænes

Valår 2019

Medlem

Styret

 

Svein Arne Eidsvik

Herøysundet

Valår 2020

Leiar

Magnhild Haugland

Uskedalen

Valår 2019

Medlem

Hilde Solli

Løfallstrand

Valår 2020

Varamedlem

Synnøve Solbakken

Valen

Valår 2019

Nestleiar

Jan Magnus Aasen

Ølve

Valår 2020

Fastmøtande varamedlem

Gunnar Våge

Løfallstrand

Valår 2020

Medlem

Torill Lyngnes

Matre

Valår 2020

Varamedlem

Administrasjonen

 

Daniel Morso

Sunde

Dagleg leiar

SpareBank 1-stiftinga Kvinnherad

E-post: post@sb1sk.no / daniel@sb1sk.no

Telefon: 53 47 70 40

Adresse: Stabburshaugen 5, 5460 Husnes

Orgnr. : 996 124 789