SpareBank 1-stiftinga Kvinnherad

E-post: post@sb1sk.no / daniel@sb1sk.no

Telefon: 53 47 70 40

Adresse: Stabburshaugen 5, 5460 Husnes

Orgnr. : 996 124 789

Kundevalet til Generalforsamlinga

Overskrift 1

Er du kunde i SpareBank 1 SR-Bank og har bustadadresse i Kvinnherad kommune, kan du vera med å velja medlemer til generalforsamlinga i SpareBank 1-stiftinga Kvinnherad. Vala vert kvar vår kunngjort ved lysing i lokalavisene i Kvinnherad, her på heimesida, facebook og i banklokala til SR-Bank i Kvinnherad. I 2019 vart valet halde tysdag 23. april i Kulturhuset, møterom 1, Husnes.

I 2019 valde kundane 3 medlemer og 7 varamedlemer til generalforsamlinga.

Eit medlem vert vald for 4 år, varamedlem for 1 år. 

 

Valet vert førebudd og gjennomført av valkomitéen til stiftinga.