top of page

Kundevalet til Generalforsamlinga

Overskrift 1


Er du kunde i SpareBank 1 SR-Bank og har bustadadresse i Kvinnherad kommune, kan du vera med å velja medlemer til generalforsamlinga i SpareBank 1-stiftinga Kvinnherad. Vala vert kvar vår kunngjort ved lysing i lokalavisene i Kvinnherad, her på heimesida, facebook og i banklokala til SR-Bank i Kvinnherad. I 2023 vil valmøte finna stad             onsdag 19. april kl. 18.00 i lokala til SpareBank 1 SR-Bank Bogsnesveien  3A , 5460 Husnes.

I 2023 vert det valt 3 medlemer og 7 varamedlemer til generalforsamlinga

Eit medlem vert vald for 4 år, varamedlem for 1 år. Les meir i lysing kundeval 2023

 

Valet vert førebudd og gjennomført av valkomitéen til stiftinga.

bottom of page