Kundevalet til Generalforsamlinga

Er du kunde i SpareBank 1 SR-Bank og har bustadadresse i Kvinnherad kommune, kan du vera med å velja medlemer til generalforsamlinga i SpareBank 1-stiftinga Kvinnherad. Vala vert kvar vår kunngjort ved lysing i lokalavisene i Kvinnherad, her på heimesida, facebook og i banklokala til SR-Bank i Kvinnherad. I 2021 vil valmøte finna stad             onsdag 14. april hjå Kvinnherad Næringsservice, Stabburshaugen 5, 5460 Husnes.

Overskrift 1

I 2021 vert det valt 4 medlemer og 7 varamedlemer til generalforsamlinga

Eit medlem vert vald for 4 år, varamedlem for 1 år. Les meir i lysing kundeval 2021

 

Valet vert førebudd og gjennomført av valkomitéen til stiftinga.