top of page

Årsmeldingar

Årsmelding 2020

Utbytte frå SR-bank: 0,-
(utbytte ble utsatt på grunn av COVID-19 pandemien)

Årsmelding 2018

212 382 904.-

Utbytte frå SR-Bank sidan 2011

6 226 583

Aksjar i SR-Bank

2,43%

Eigarandel SR-Bank

Årsmelding 2021

Utbyte frå SR-bank: 53 548 614 
 

bottom of page