top of page

Årsmeldingar

Årsmelding 2020

Utbytte frå SR-bank: 0,-
(utbytte ble utsatt på grunn av COVID-19 pandemien)

Årsmelding 2018

255 968 985.-

Utbytte frå SR-Bank sidan 2011

6 526 583

Aksjar i SR-Bank

2,43%

Eigarandel SR-Bank

Årsmelding 2022

Utbyte frå SR-bank: 37 359 498.- 
 

bottom of page