Årsmeldingar

Årsmelding 2020

Utbytte frå SR-bank: 0,-
(utbytte ble utsatt på grunn av COVID-19 pandemien)

Årsmelding 2018

155 710 999,-

Utbytte frå SR-Bank sidan 2011

6 226 583

Aksjar i SR-Bank

2,43%

Eigarandel SR-Bank

Årsmelding 2020

Utbytte frå SR-bank: 0,-
(utbytte ble utsatt på grunn av COVID-19 pandemien)