Tildelte gåver

Overskrift 1

020522_festen-5.jpg

2022 Vår

80 gåver

11 300 000,-

tildelt og reservert

Tildelt og reservert sidan 2011

138 213 637.-
 
1 262 gåver

Tildelt sidan 2011

11 300 000.-

Tildelt og reservert i 2022

80 gåver

Tildelt 2022