Takk for søknad!

Overskrift 1

Din søknad er motteke

Kopi blir sendt på e-post til hovudkontaktperson.

Viktig!

Dersom hovudkontaktperson ikkje får kopi av søknaden 

1. Sjekk ditt spamfilter 

2. Ta kontakt med daglig leiar i stiftinga for stadfesting om at søknaden er motteke!

Mobil: 941 51 036

e-post: daniel@sb1sk.no