top of page

Takk for søknad!

Overskrift 1

Din søknad er motteke
Kopi blir sendt på e-post til hovudkontaktperson.

Viktig!
Dersom hovudkontaktperson ikkje får kopi av søknaden 
1. Sjekk ditt spamfilter 
2. Ta kontakt med daglig leiar i stiftinga for stadfesting om at søknaden er motteke!

T: 924 44 714
e-post: bente@sb1sk.no

bottom of page