• Dagleg leiar

Søknadsrunde haust 2021!Dato for haustens søknadsrunde er igang!

Søknadsportalen opna tirsdag 7. september kl. 09:00 og stengjer tirsdag 5 oktober kl.12:00. Søknader som kjem inn etter fristen vil ikkje bli behandla, så det er lurt å vera ute i god tid.


Det er kun muleg å søkja om gåve gjennom vårt elektroniske søknadsskjema som du finn på heimasida til Stiftinga: https://www.kvinnheradstiftinga.no/soknadsskjema Søknader som kjem i posten eller på e-post blir ikkje behandla.


Stiftinga har aukande søknadsmasse for kvar søknadsrunde. Våren 2021 mottok vi 141 søknader! Bruk god tid på søknaden og les veiledninga nøye. Det ligg link til mal på søknadsskjema i teksten under, den inneholder god informasjon til kvart punkt i skjemaet som skal fyllast ut.


Anbefalar at du brukar god tid på søknadsteksten og legg ved relevant dokumentasjon. Dokumentasjon på kostnader er spesielt viktig. Det kan være f.eks tilbud fra leverandører eller innhenting av prisar fra nettstad. Dersom du har bilder som viser hva prosjektet går ut på, kan det også være positivt. Sist, men ikkje minst, sett en realistisk sluttdato på prosjektet. Erfaringsmessig er det mange som undervurderer kor lang tid et prosjekt kan ta, og må i ettertid søkja om ny sluttdato.Har du spørsmål til søknadsskjemaet eller trenger råd om kva søknaden bør inneholda?

Då anbefaler vi at du fyrst ser over malen til søknadsskjemaet, som ligger her:Mal søknadskjema 2021
.pdf
Download PDF • 499KB


Er du i tvil om du kan søkja?

Sjå retningslinjer for gåvetildeling:

https://www.kvinnheradstiftinga.no/retningsline-gave


For spørsmål utover dette, ta kontakt på telefon eller e-post.


Telefon: 53 47 70 40 / 924 44 714

E-post: bente@sb1sk.no- Bente Lie Nilsen.

379 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle