top of page
  • Forfatterens bildeBente Lie Nilsen

Nye søknader strøymer inn

Stiftinga tar ikkje ferie heilt endå

4. juli samla styret i stiftinga seg og hadde siste tildelingsmøte før ferien.

Det vart lese søknader, vurdert søknader og vedteke fylgjande tildelingar:

Uskedal helselag

Uskedalen

Psykisk helse i eit prestasjons-samfunn

30 000

Norske Reserveoffiserers Forb.

Stord

Digital modell av Bjelland Fort

20 000

Interesselaget Postvegen

Valen

Mur langs Postvegen og plen / tomt

30 000

Ølve bygdelag

Ølve

Høgtalaranlegg

28 000

Omvik stampe- og kvednalag

Seimsfoss

Straumaggregat  Omvik stampe- og kvednalag

15 000


Fem tildelingar på totalt kr 123 000 Pr dags dato i 2024 har stiftinga tildelt 63 gåver på sum inntil kr 30 000, totalt kr 1 612 700.

Det er eit breidt spekter av aktivitetar for store og små. Her bidrar frivillege til opplevingar, arrangement og historie blir tatt vare på. Det bidrar til at Kvinnherad blir ein betre og meir aktiv kommune å leva i.

Vi ser fram til ein haust fylt med engasjement og samfunnsnyttige prosjekt!
15 visninger0 kommentarer

Σχόλια


bottom of page