Framsida

SpareBank 1-stiftinga Kvinnherad

SpareBank 1-stiftinga Kvinnherad vart skipa 1. november 2010 med forretningskontor i Kvinnherad Kommune.

 

Forstandarskapet i Kvinnherad Sparebank og representantskapet i SpareBank 1 SR-Bank gjorde i mter den 28. juni 2010 vedtak om at dei interesser, som bankane representerte, ville vera best tente med at sparebankverksemda i Kvinnherad Sparebank vart overteken og vidarefrt gjennom SpareBank 1 SR-Bank.

 

Samstundes vart det vedteke at Kvinnherad Sparebank etablerte ei stifting som skal fremja sparebankverksemd i tidlegare Kvinnherad Sparebank sitt marknadsomrde gjennom eiga eigenkapitalbevis og disponera utbyte til lmennyttige freml.

 

Stiftinga sitt freml er forvalta eigenkapitalbevis som stiftinga vart tilfrt ved skipinga, og st for eit langsiktig og stabilt eigarskap i SpareBank 1 SR-Bank.

 

Stiftinga skal i tillegg plassera midlane p ein fremlstenleg og trygg mte ut fr omsynet til trygd, risikospreiing, likviditet og avkasting.

 

Stiftinga sitt freml skal vidare vera gje bidrag til lmennyttige freml.

 
 
 

Siste nyhende

DET KAN NO SKJAST OM GVER - FRIST 15. OKTOBER!

SpareBank 1-stiftinga Kvinnherad skal ogs denne hausten dela ut gver til lmennyttige freml. Det er difor no hve for lag og organisasjonar heimehyrande i kommunane Kvinnherad, Stord og Odda til skja om tildeling av slike gver. Alle sknader om gver m sendast inn via det elektroniske sknadsskjemaet som er finna under: SKJA OM GVER 
Les meir 17.09.2019
SPAREBANK 1-STIFTINGA KVINNHERAD, STABBURSHAUGEN 5, 5460 HUSNES     TLF: 53477040     EP:  POST@SB1SK.NO
Dynamiske websider: iDrift AS   -   Design: Prinfo Media